2019 / 7 Şirket Ortağının Bağ-Kur ve SSK Kapsamında Sigortalı Sayılmasında Özellikli Hususlar (21.02.2019