2019/48 Tevkifatlı Düzenlenen Faturaların İadesi (13.11.2019)