2019/47 İhracat Faturalarının Düzenlenme Tarihi (28.10.2019)