2019/46 Şirket Çalışanlarından Araç Kiralanmasının Vergisel Yükümlülükleri ve Muhasebe Kayıtları (03.10.2019)