2019/39 Vergi Mevzuatı Açısından Gider Pusulası, Tanımı, Kullanım Şartları, Muhasebe Kayıtları (17.08.2019)