2019/30 Gerçek Kişilerin Döviz Alımlarına Valör Kısıtı Getirildi (23.05.2019)