2019/25 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Alt Sınır Uygulaması (10.04.2019)