2019/18 1 No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesinde Yapılan Değişikler (13.03.2019)