2019/13 Taksi Fişlerinin Gider Yazılması ve Katma Değer Vergisi’nin İndirimi Konusu (04.03.2019)