2019 / 12 Yurtdışında Mukim Firmadan (Google, Facebook vb.) Alınan Reklam Hizmeti Ödemelerinde Kurumlar Vergisi Tevkifatı ve KDV Beyannamesi Uygulamaları (28.02.2019)