2019 / 11 İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnasına İlişkin Muhasebe Kayıtları ve Söz Konusu İstisnanın Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi (26.02.2019)