2018 / 6 Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi (Nev’i Değişiklik) (26.07.2018)