2018 / 25 Kobiler İçin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi (28.12.2018)