2018 /11 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Meydana Gelen Değişiklik (İhracat Bedelleri Hakkında) (04.09.2018)