2018 / 1 7103 ve 7104 sayılı Kanunlar Kapsamında Yeni Makina ve Teçhizat Alımlarında İstisna Uygulaması (02/05/2018) 2018 / 11674 sayılı BKK