(EYLÜL 2008) SÖZLEŞMESİNE GÖRE YILLARA YAYGIN OLMAYAN İNŞAATLARIN SONRADAN YILLARA YAYGIN HÜVİYET KAZANMASI DURUMUNDA YAPILACAK VERGİ KESİNTİSİNİN ZAMANI-II