(ARALIK 2007) SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYAN ESASLARI VE VERGİLENMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR