(EKİM 2005) İŞLETMELERDE KULLANILAN STAND VE TABELA HARCAMALARININ GİDER MAHİYETİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR